Felhasználási feltételek

Az ezen a weboldalon írt weboldal jelen Általános Szerződési Feltételei szabályozzák a www.davexfor.ro weboldalunk Ön általi használatát, amely a https://davexfor.ro címen érhető el. Ezek a feltételek teljes egészében érvényesek, és hatással vannak a webhely használatára.

Az oldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy elfogadja az itt leírt feltételeket. Nem használhatja ezt az oldalt, ha nem ért egyet a Webhely jelen Általános Szerződési Feltételeivel.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Feltételekkel összhangban Ön által birtokolt tartalom mellett a Davexfor Trans és/vagy licencadói a jelen Webhelyen található összes szellemi tulajdonjog és anyag tulajdonosa. Ön csak korlátozott engedélyt kap az ezen a weboldalon található anyagok megtekintéséhez.


Korlátozás

Szigorúan korlátozva vannak az alábbiakban:

  • Weboldalon található anyagok bármilyen más kommunikációs eszközzel történő közzététele;
  • az oldalon található anyagok értékesítése, továbbengedélyezése és/vagy marketingje;
  • bármely anyag nyilvánosságra hozatala és/vagy megjelenítése az oldalon;
  • a webhely bármilyen módon történő használata, amely káros vagy káros lehet erre a webhelyre;
  • a webhely bármilyen módon történő használata, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését ehhez az oldalhoz;
  • a webhelynek a vonatkozó törvények és rendelkezések megsértésével vagy bármilyen módon történő használata kárt okozhat a webhelynek vagy bármely személynek vagy üzleti szervezetnek;
  • az adatok bármilyen hasznosításában, adatbányászatban vagy bármilyen más hasonló tevékenységben való részvétel a jelen Webhellyel kapcsolatban;
  • használja ezt az oldalt bármilyen reklám vagy marketing célból.

A webhely bizonyos területeire korlátozza a hozzáférést, és a Davexfor Trans továbbra is korlátozhatja az Ön hozzáférését a webhely bármely területéhez, saját belátása szerint. A webhelyhez használt felhasználói nevek és jelszavak bizalmasak, és azokat bizalmasan kell kezelni.


Adatvédelem

Kérjük olvassa el az Adatvédelmet.


Nincs garancia

Ezt az oldalt "ahogy van" minden hibával együtt biztosítjuk, és a Davexfor Trans nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát ezzel az oldallal vagy az ezen az oldalon található anyagokkal kapcsolatban. Ezenkívül ezen az oldalon semmit sem értelmezünk az Ön tanácsára.


Korlátolt felelősség

A Davexfor Trans és bármely tisztségviselője, igazgatója vagy alkalmazottja semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az oldal használatához kapcsolódóan, akár szerződéses, akár nem. A Davexfor Trans, beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem vállal semmilyen közvetett, következetes vagy különleges felelősséget a webhely használatából eredően vagy azzal kapcsolatban.


Kártérítés

Ezúton a lehető legteljesebb mértékben kártalanítjuk a Davexfor Trans-t bármely és/vagy minden tartozás, költség, követelés, kereseti ok, kár és költség tekintetében, amely a jelen Feltételek megszegésével kapcsolatban bármilyen módon felmerül.


Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek minősül bármely vonatkozó jogszabály szerint, az adott rendelkezést a többi rendelkezés sérelme nélkül töröljük.


A kifejezések variációja

A Davexfor Trans fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja ezeket a Feltételeket, amikor azt megfelelőnek ítéli, és a webhely használatával Önnek rendszeresen át kell tekintenie ezeket a feltételeket.

Feladatok

A Davexfor Trans fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit előzetes értesítés nélkül engedményezze, átruházza és alvállalkozásba adja. Ön azonban nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

Az megeggyezés

Ezek a Feltételek alkotják a Davexfor Trans és Ön között létrejött teljes megállapodást a webhely Ön általi használatára vonatkozóan, és felülírnak minden korábbi megállapodást és megállapodást.

Alkalmazandó jog és joghatóság

Ezekre a Feltételekre a román állam törvényei vonatkoznak és azok értelmezésére vonatkoznak, és Ön alá kell vetnie magát a Romániában található állami és szövetségi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának a vitás kérdések rendezésére.